Hållbara affärsmodeller och nya arbetssätt – förändringsledning med skalbara utvecklingsprogram.

Verksamhetsutveckling som lyfter

Vill du bygga ett motiverande förändringsarbete?

Vi tror inte att verksamhetsutveckling bara handlar om att bygga nya affärsmodeller och rita processkartor på whiteboarden.
Det handlar mer om att vara agil och framförallt ha förmåga till implementation eller att kunna förverkliga planen, affärsmodellen eller processen.

Forskarna vet att vi har olika inlärningstilar, dom vet också att vi som människor måste få tid för lärande och koppla det starkt till vad vi gör i den dagliga verksamheten. Nyttjar vi detta på ett effektivt sätt tror vi att man kan nå mycket längre i sitt förändringsarbete.

Dagens teknik ger oss oändligt antal olika kombinationer att skapa lärande med verklig effekt. När vi kombinerar lärarledd undervisning i sal och coaching med allt från film, poddar, e-learning skapas hög tillgänglighet och effekt. En annan positiv effekt man också ser genom ett blandat lärande är att det ökar motivationen för deltagarna.

För du vill ju självklart att dina medarbetare och kollegor skall ta till sig allt från utvecklade beteenden, nya arbetssätt eller kort sagt nya färdigheter?

 • Anders Bohlinder
  Anders Bohlinder VD
 • Anders Lindh
  Anders Lindh Senior Advisor
Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med en kort, inledande analys kring hur du och din organisation kan komma vidare. Kontakta oss så hörs vi över telefon eller vid ett online-möte.

Lexicon Verksamhetsutveckling

Lexicon Verksamhetsutveckling erbjuder tjänster inom verksamhetsutveckling och utbildning, främst inom områdena Förändringsledning, Försäljning och Projektledning. Vi hjälper dig med allt från framtagning av nya affärsmodeller, arbetssätt till kompetensutvecklingsprogram – för dig och din organisation, och kanske också för era kunder.

Utbildningsdesign

Det finns en alltid en utmaning kring hur man på bästa sätt skapar engagemang och nyfikenhet hos en målgrupp. Det kan handla om allt från hur man väljer att kommunicera ut mål och insatser hela vägen till vilken lösning man väljer för att distribuera ut kunskap, hela vägen från en digital lösning till en lösning med löpande klassrums undervisningar.
Vi har en modell för hur man i workshopform skapar en design på din satsning som ger effekt och resultat. Kort sagt du vet vilka mål och effekter du vill uppnå, vi vet hur man designar lösningen.
Kontakta oss så kan vi ta en dialog kring hur vi kan stödja dig i utvecklingen av större utbildningsprogram.

Lexicon Verksamhetsutveckling

SOL – SituationsOrienterat Lärande

SOL – ett sätt att utveckla beteenden i organisationen. Under mer än 20 år har vi genomfört flera hundra projekt med över 40 000 deltagare, där agendan har varit allt från organisatoriska förändringar till värdegrundsutveckling.

Processen och spelet vi skapat ger goda förutsättningar för att verkligen implementera en förändring. Kontakta oss så berättar vi mer.

SOL – SituationsOrienterat Lärande

Lärportal

Hur tillgängliggör du lärande i din verksamhet?

Det finns idag flera sätt att skapa tillgänglighet till lärande. Du kan självklart bygga en webbplats där deltagaren har tillgång till digitalt material. Du kan också ha ett publiceringssystem enklare eller mer komplext för distribution och uppföljning. Nivån på behovet baserar sig självklart kring vad du vill uppnå och vilken långsiktig strategi.

Lärportal för distribution eller LMS (Learning management system), det är frågan? Låt oss ge dig underlag för beslut.

DUP – Digital utbildningsportal

Vi på Lexicon har under 40 år samlat på oss erfarenheter från en stor mängd kundanpassade uppdrag där vi idag kan distribuera digitala produktioner inom en stor mängd kompetensområden. Det handlar om allt från IT-utbildning till det som vi kallar affärsutbildning (ledarskap, projektledning etc). Vi erbjuder dig möjlighet att med stöd av oss skapa en digital utbildningsportal, med de innehåll som du anser behövas för att kostnadseffektivt lösa dina utbildningsbehov.

Lexicon Verksamhetsutveckling

Kontakt

Lexicon Verksamhetsutveckling – din naturliga partner för verksamhetens utveckling inom projektledning, distansledarskap, förändringsledning och försäljning.

Anders Lindh, Senior Advisor
anders.lindh@lexicon.se
Mobil: 070- 755 46 90

Anders Bohlinder, VD
anders.bohlinder@lexicon.se
Mobil: 070 – 226 66 28

 • Anders Lindh
  Anders Lindh Senior Advisor
 • Anders Bohlinder
  Anders Bohlinder VD